روشهای پرداخت
دوست عزیز

لطفا پس از ثبت سفارش مبلغ خريد (مجموع كل يا خالص پرداختي )خود را به شماره حساب مربوط به بخش مورد نظر پرداخت نماييد و سپس رسيد پرداخت بانك را از طريق بخش پيگيري پرداختهاي حساب كاربري خود براي ما بفرستيد و يا با شماره  مربوطه تماس حاصل نماييد نماييد تا نسبت به جمع آوري خريد شما اقدام گردد .

خريد آنلاين/  سفارش خارج/ سفارش تلفنی

  • بانك ملت به شماره حساب  8145923901 شماره كارت 6104337686602770  بنام  محمد جواد شفیعی

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم