مقاومت سرامیکی0402
Part Number Manufacturer خرید Datasheet Download
Uniohm 1,000 - اضافه به سبد خرید
Panasonic 2,898 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF1001X.pdf
Panasonic 6,320 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF4701X.pdf
Panasonic 66,940 - اضافه به سبد خرید
ERA-2AEB1912X.pdf
Yageo 504 - اضافه به سبد خرید
RC0402JR-0775RL.pdf
Yageo 504 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-07105RL.pdf
Yageo 504 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0713K7L.pdf
Yageo 504 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0733K2L.pdf
Yageo 504 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0710K7L.pdf
Yageo 504 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0724RL.pdf
TA-I Tech 378 - اضافه به سبد خرید
RM04FTN3012.pdf
TA-I Tech 378 - اضافه به سبد خرید
RM04FTN5232.pdf
TA-I Tech 378 - اضافه به سبد خرید
RM04FTN1002.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF37R4X.pdf
Panasonic 2,898 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF2003X.pdf
Panasonic 540 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF75R0X.pdf
Panasonic 12,420 - اضافه به سبد خرید
ERA-2AEB753X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF40R2X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2GEJ103X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF6810X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF7500X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF2153X.pdf
Panasonic 2,795 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF3243X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF3600X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF49R9X.pdf
Panasonic 12,222 - اضافه به سبد خرید
ERA-2AEB9092X.pdf
Panasonic 8,856 - اضافه به سبد خرید
ERA-2AEB3012X.pdf
Panasonic 9,167 - اضافه به سبد خرید
ERA-2AEB6042X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF2373X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF4991X.pdf
Panasonic 540 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF1002X.pdf
Panasonic 3,726 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF10R0X.pdf
Panasonic 9,167 - اضافه به سبد خرید
ERA-2AEB1332X.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-072K7.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0737K4L.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-074K12L.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0752k3L.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-071K69L.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-07240RL.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0716k9L.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-073M3L.pdf
Yageo 190 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0715RL.pdf
Yageo 3,540 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0713K3L.pdf
Yageo 3,540 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-07261KL.pdf
Yageo 3,540 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0790K9L.pdf
KOA Speer 18,200 - اضافه به سبد خرید
RK73H1ETTP1824F.pdf
Panasonic 21,150 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF2001X.pdf
Panasonic 18,200 - اضافه به سبد خرید
ERJ-2RKF1911X.pdf
Yageo 500 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0733RL.pdf
Yageo 800 - اضافه به سبد خرید
RC0402FR-0751K1L.pdf